Sport i rekreacija

Hotel “Jezero” nudi idealne uslove za održavanje sportskih susreta i pripreme sportista jer se na jednom mestu nalaze tereni za praktično sve sportove,
kao i staze za šetnju i trčanje.